Hucín

Katastrálne územia

Hucín 820091

Základné sídelné jednotky

Hucín 22009

Banskobystrický kraj (6) » Okres Revúca (608) » Hucín (SK0328525766)