mesto

Humenné

Katastrálne územia

Humenné 820121

Základné sídelné jednotky

Dubník - Gaštanová 22032
Handriks 22020
Hubková 22033
Humenné - stred 22012
Kalvária - Brestovská cesta 22017
Kapitančino 22035
Krámová 22025
Kudlovce 22018
Mlynisko 27776
Nečeca 22034
Pod Kalváriou 22016
Podskalka 22026
Poľana 22019
Priemyselný obvod I 22030
Priemyselný obvod II 22028
Sídlisko I 22014
Sídlisko III - juh 22023
Sídlisko III - východ 28111
Sídlisko II - východ 22021
Sídlisko II - západ 22022
Sídlisko Pod Sokolejom - východ 28113
Sídlisko Pod Sokolejom - západ 22027
Staré kasárne - Mierová 22013
Suchý jarok 22031
Školský areál 22015
Valaškovce 22024
Všešportový areál 28109
Železničná stanica 22029

Prešovský kraj (7) » Okres Humenné (702) » Humenné (SK0412520004)