Huncovce

Katastrálne územia

Huncovce 820385

Základné sídelné jednotky

Huncovce 22038
Rómska osada 22037