Hurbanova Ves

Katastrálne územia

Hurbanova Ves 820407

Základné sídelné jednotky

Hurbanova Ves 22040

Bratislavský kraj (1) » Okres Senec (108) » Hurbanova Ves (SK0108503819)