Husiná

Katastrálne územia

Husiná 820491

Základné sídelné jednotky

Husiná 22049
Ľukva 22050