Hutka

Katastrálne územia

Hutka 820539

Základné sídelné jednotky

Hutka 22053

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Hutka (SK0411519278)