Hviezdoslavov

Katastrálne územia

Hviezdoslavov 820571

Základné sídelné jednotky

Hviezdoslavov 22057
Podháj 22058

Trnavský kraj (2) » Okres Dunajská Streda (201) » Hviezdoslavov (SK0211501638)