Hybe

Katastrálne územia

Hybe 820610

Základné sídelné jednotky

Hybe 22061