Hýľov

Katastrálne územia

Hýľov 820636

Základné sídelné jednotky

Hýľov 22063