Ihráč

Katastrálne územia

Ihráč 821152

Základné sídelné jednotky

Ihráč 22115