mesto

Ilava

Časti obce

Ilava 403945
Iliavka 414361
Klobušice 404299

Katastrálne územia

Ilava 821187
Klobušice 824402

Základné sídelné jednotky

Ilava - stred 22118
Iliavka 22121
Klobušice 22440
Pri Dolinskom mlyne 22119
Priemyselná zóna 28187
Rekreačná zóna 28190
Sihoť 28188
Skala 28189
Za cintorínom 28191

Trenčiansky kraj (3) » Okres Ilava (302) » Ilava (SK0222513156)