Iliašovce

Katastrálne územia

Iliašovce 821209

Základné sídelné jednotky

Iliašovce 22120