Imeľ

Katastrálne územia

Imeľ 821241

Základné sídelné jednotky

Imeľ 22124

Nitriansky kraj (4) » Okres Komárno (401) » Imeľ (SK0231501166)