Imeľ

Katastrálne územia

Imeľ 821241

Základné sídelné jednotky

Imeľ 22124