Iňa

Katastrálne územia

Iňa 821250

Základné sídelné jednotky

Iňa 22125