Inovce

Katastrálne územia

Inovce 821284

Základné sídelné jednotky

Inovce 22128