Ipeľské Predmostie

Katastrálne územia

Ipeľské Predmostie 821292

Základné sídelné jednotky

Ipeľské Predmostie 22129

Banskobystrický kraj (6) » Okres Veľký Krtíš (610) » Ipeľské Predmostie (SK032A516074)