Istebné

Katastrálne územia

Istebné 821390

Základné sídelné jednotky

Istebné 22139