Jablonov

Katastrálne územia

Jablonov 821713

Základné sídelné jednotky

Jablonov 22171

Prešovský kraj (7) » Okres Levoča (704) » Jablonov (SK0414543179)