Jacovce

Katastrálne územia

Jacovce 821781

Základné sídelné jednotky

Jacovce 22178

Nitriansky kraj (4) » Okres Topoľčany (406) » Jacovce (SK0236556157)