Jahodná

Katastrálne územia

Jahodná 821811

Základné sídelné jednotky

Dunajské mlyny 22179
Jahodná 22181