Jalovec

Katastrálne územia

Jalovec 821977

Základné sídelné jednotky

Jalovec 22197

Trenčiansky kraj (3) » Okres Prievidza (307) » Jalovec (SK0227557714)