Janíky

Časti obce

Búštelek 404019
Dolné Janíky 404021
Horné Janíky 404032

Katastrálne územia

Búštelek 822051
Dolné Janíky 822060
Horné Janíky 822078

Základné sídelné jednotky

Búštelek 22205
Dolné Janíky 22206
Horné Janíky 22207

Trnavský kraj (2) » Okres Dunajská Streda (201) » Janíky (SK0211501662)