Janov

Katastrálne územia

Janov 822108

Základné sídelné jednotky

Janov 22210