Janov

Katastrálne územia

Janov 822108

Základné sídelné jednotky

Janov 22210

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Janov (SK0417524581)