Janova Lehota

Katastrálne územia

Janova Lehota 822124

Základné sídelné jednotky

Janova Lehota 22212

Banskobystrický kraj (6) » Okres Žiar nad Hronom (613) » Janova Lehota (SK032D516872)