Jarabina

Katastrálne územia

Jarabina 822221

Základné sídelné jednotky

Jarabina 22222

Prešovský kraj (7) » Okres Stará Ľubovňa (710) » Jarabina (SK041A526771)