Jarabina

Katastrálne územia

Jarabina 822221

Základné sídelné jednotky

Jarabina 22222