Jarok

Katastrálne územia

Jarok 822248

Základné sídelné jednotky

Jarok 22224

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Jarok (SK0233500356)