Jasenie

Katastrálne územia

Jasenie 822302

Základné sídelné jednotky

Jasenie 22230