Jasenov

Katastrálne územia

Jasenov 822329

Základné sídelné jednotky

Jasenov 22232

Prešovský kraj (7) » Okres Humenné (702) » Jasenov (SK0412559547)