Jasenov

Katastrálne územia

Jasenov 822329

Základné sídelné jednotky

Jasenov 22232