Jasenov

Katastrálne územia

Jasenov 822337

Základné sídelné jednotky

Jasenov 22233

Košický kraj (8) » Okres Sobrance (809) » Jasenov (SK0429522538)