Jasenovo

Katastrálne územia

Jasenovo 822396

Základné sídelné jednotky

Jasenovo 22239