Jasov

Katastrálne územia

Jasov 822434

Základné sídelné jednotky

Baňa Lucia 23653
Jasov 22243
Počkaj 22244