Jatov

Časti obce

Dolný Jatov 404123
Kendereš 414803
Malý Jatov 414797

Katastrálne územia

Jatov 822515

Základné sídelné jednotky

Dolný Jatov 22251
Kendereš 22252
Malý Jatov 22253