Jedlinka

Katastrálne územia

Jedlinka 822574

Základné sídelné jednotky

Jedlinka 22257

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Jedlinka (SK0411519308)