Jedľové Kostoľany

Katastrálne územia

Jedľové Kostoľany 822621

Základné sídelné jednotky

Brezov štál 22259
Drienovský štál 22260
Horné Lúčno 22261
Jedľové Kostoľany 22262

Nitriansky kraj (4) » Okres Zlaté Moravce (407) » Jedľové Kostoľany (SK0237500364)