Jezersko

Katastrálne územia

Jezersko 822833

Základné sídelné jednotky

Jezersko 22283

Prešovský kraj (7) » Okres Kežmarok (703) » Jezersko (SK0413523569)