Jovsa

Katastrálne územia

Jovsa 822850

Základné sídelné jednotky

Jovsa 22285