Jurkova Voľa

Katastrálne územia

Jurkova Voľa 822906

Základné sídelné jednotky

Jurkova Voľa 22290

Prešovský kraj (7) » Okres Svidník (712) » Jurkova Voľa (SK041C527351)