Jurské

Katastrálne územia

Jurské 822922

Základné sídelné jednotky

Jurské 22292

Prešovský kraj (7) » Okres Kežmarok (703) » Jurské (SK0413523577)