Juskova Voľa

Katastrálne územia

Juskova Voľa 822931

Základné sídelné jednotky

Juskova Voľa 22293

Prešovský kraj (7) » Okres Vranov nad Topľou (713) » Juskova Voľa (SK041D528765)