Juskova Voľa

Katastrálne územia

Juskova Voľa 822931

Základné sídelné jednotky

Juskova Voľa 22293