Kaľamenová

Katastrálne územia

Kaľamenová 822973

Základné sídelné jednotky

Kaľamenová 22297