Kalameny

Katastrálne územia

Kalameny 822981

Základné sídelné jednotky

Kalameny 22298

Žilinský kraj (5) » Okres Ružomberok (508) » Kalameny (SK0318510530)