Kaľava

Katastrálne územia

Kaľava 822990

Základné sídelné jednotky

Kaľava 22299