Kalinov

Katastrálne územia

Kalinov 823031

Základné sídelné jednotky

Kalinov 22303

Prešovský kraj (7) » Okres Medzilaborce (705) » Kalinov (SK0415520314)