Kalinov

Katastrálne územia

Kalinov 823031

Základné sídelné jednotky

Kalinov 22303