Kalša

Katastrálne územia

Kalša 823210

Základné sídelné jednotky

Kalša 22321

Košický kraj (8) » Okres Košice - okolie (806) » Kalša (SK0426521507)