Kaluža

Katastrálne územia

Kaluža 823228

Základné sídelné jednotky

Kaluža 22322