Kaluža

Katastrálne územia

Kaluža 823228

Základné sídelné jednotky

Kaluža 22322

Košický kraj (8) » Okres Michalovce (807) » Kaluža (SK0427522589)