Kamanová

Katastrálne územia

Kamanová 823236

Základné sídelné jednotky

Kamanová 22323

Nitriansky kraj (4) » Okres Topoľčany (406) » Kamanová (SK0236543039)