Kameničany

Katastrálne územia

Kameničany 823350

Základné sídelné jednotky

Kameničany 22335

Trenčiansky kraj (3) » Okres Ilava (302) » Kameničany (SK0222557404)