Kamenín

Katastrálne územia

Kamenín 823422

Základné sídelné jednotky

Kamenín 22342

Nitriansky kraj (4) » Okres Nové Zámky (404) » Kamenín (SK0234503240)