Kamenín

Katastrálne územia

Kamenín 823422

Základné sídelné jednotky

Kamenín 22342