Kamienka

Katastrálne územia

Kamienka 823503

Základné sídelné jednotky

Kamienka 22350

Prešovský kraj (7) » Okres Humenné (702) » Kamienka (SK0412520349)