Kamienka

Katastrálne územia

Kamienka 823511

Základné sídelné jednotky

Kamienka 22351

Prešovský kraj (7) » Okres Stará Ľubovňa (710) » Kamienka (SK041A526789)