Kamienka

Katastrálne územia

Kamienka 823511

Základné sídelné jednotky

Kamienka 22351